Τράπεζες

Εθνική

Αριθμός λογαριασμού IBAN: GR23 0110 1950 0000 1954 4055015

Πειραιώς

Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR82 0171 8850 0068 8513 5530 658

Eurobank


Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR03 0260 3040 0006 3020 0010 525

Κατά τη μεταφορά χρημάτων προς την εταιρεία μας, συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας στην κατάθεση.