Αφαίρεση και τοποθέτηση γόνατου και φυσιγγίου στο σύστημα της ανάρτησης

Παράδειγμα : αποσυναρμολόγηση ενός γόνατου MacPherson (2-3 βίδες και ένα κεντρικό παξιμάδι)

 1. Σημαδέψτε τις θέσεις που βρίσκονται οι επάνω βίδες.
 2. Σημαδέψτε κατά προσέγγιση τη θέση που είχαν τα παξιμάδια που συγκρα­τούν τον τροχό. Ο Σηκώστε το όχημα και στερεώστε το στα ενδεδειγμένα σημεία.
 3. Αφαιρέστε τον τροχό.
 4. Λασκάρετε” λίγο  το κεντρικό παξι­μάδι στο πάνω μέρος του στελέχους, χωρίς να το αφαιρέσετε.
 5. Ξεβιδώστε το κάτω παξιμάδι. Αν χρειαστεί – Χωρίστε τη σταθεροποιητική ρά­βδο του υποπλαισίου από το ακρό­μπαρο του συστήματος διεύθυνσης, χρησιμοποιώντας το ειδικό εργα­λειο διαχωριστή.
 6. Αφαιρέστε και συγκρατήστε το ρεγουλατόρο των φρένων (προσέξτε μη διπλώσουν ή σπάσουν τα σωληνάκια των υγρών των φρένων).
 7. Ξεβιδώστε τα κάτω παξιμάδια και κατόπιν αφαιρέστε τις επάνω βίδες (σχήμα 1) και βγάλτε το γόνατο. Και στη συνέχεια, αφού πιάσετε το σώμα του αμορτισέρ πάνω στον ειδικό σφιχτήρα, συμπιέστε το ελατήριο (χρησιμοποιώντας τον συμπιεστή του ελατηρίου με τις δυο σιαγόνες) και αφαιρέστε το κεντρικό παξιμάδι της ράβδου του εμβόλου (σχήμα 2).
 8. Αφαιρέστε όλα τα επάνω μέρη (καπάκι, ασφάλειες, δαχτυλίδια, φλάντζες) και βγάλτε το ελατήριο που είναι πιασμένο από τον συμπιεστή.

 

Σχήμα 1

 

Πριν τη συναρμολόγηση

Ελέγξτε:

 1. Την κατάσταση των ελατηρίων (ρωγμές ή σκουριά)
 2. Τον επάνω δίσκο στον οποίο ακουμπάει το ελατήριο.
 3. Τους κυκλικούς συνδέσμους (διεύθυνση και στρέψη)
 4. Τα βιδωτά μέρη του αμορτισέρ.
 5. Τους δακτυλίους των αρμών (κατάσταση).
 6. Τις έδρες των τροχών (αν παίζουν)
 7. το προστατευτικό περίβλημα (αν είναι κατεστραμμένο).
Σχήμα 2

Συναρμολόγηση Προχωρήστε αντίστροφα απ’ότι στην αποσυναρμολόγηση.

Παράδειγμα : αποσυναρμολόγηση ενός φυσιγγίου στο γόνατο MacPherson

 1.  Σημαδέψτε τις θέσεις που βρίσκονται οι επάνω βίδες.
 2. Σημαδέψτε κατά προσέγγιση τη θέση που είχαν τα παξιμάδια που συγκρατούν τον τροχό.
 3. Σηκώστε το όχημα και στερεώστε το στα ενδεδειγμένα σημεία.
 4. Αφαιρέστε τον τροχο.
 5. “Λασκάρετε” λίγο το κεντρικό παξιμάδι στο πάνω μέρος του στελέχους, χωρίς να το αφαιρέσετε.
 6. Ξεβιδωστε το κάτω παξιμάδι.
 7. Αν χρειαστεί, χωρίστε τη σταθεροποιητικη ράβδο του υποπλαισίου απο το ακρόμπαρο του συστήματος διεύθυνσης.
 8. Αφαιρεστε και συγκρατηστε το ρεγουλατόρο των φρένων (προσέξτε μη διπλώσουν ή σπάσουν τα σωληνάκια των υγρών των φρένων).
 9. Ξεβιδώστε τα κάτω παξιμάδια και κατόπιν αφαιρέcπε τις επάνω βίδες (σχήμα 1) και βγάλτε ολο το γονατο.
 10. Στη συνέχεια, αφού πιάσετε το σώμα του αμορτισέρ πάνω στον ειδικό σφιχτήρα, συμπιέστε το ελατήριο (χρησιμοποιώντας τον συμπιεστή του ελατηρίου με τις δύο σιαγόνες) και αφαιρέστε το κεντρικό παξιμάδι της ραβδου του εμβόλου (σχήμα 2).
 11. Αφαιρέστε όλα τα επάνω μέρη (καπάκι, ασφάλειες, δαχτυλίδια, φλάντζες) και βγάλτε το ελατήριο που είναι πιασμένα από τον συμπιεστή.
 12. Απασφαλίστε το δισκίο που απομένει και αφαιρέστε όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα του γόνατου (σχήμα 3).
 13. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εσωτερικά μέρη έχουν αφαιρεθεί, πριν αρχίσετε την συναρμολόγηση.

Συναρμολόγηση

 1. Γυρίστε το φυσίγγιο.
 2. Τοποθετήστε λίγο λάδι (περίπου 50 cc) στο σωλήνα του γόνατου, τόσο για να αποφευχθούν οι φθορές από υπερθέρμανση και να εξασφαλιστεί η μακρά διάρκεια ζωής του φυσιγγίου, όσο και για να μη χρειαστεί σύντομα νέα συντήρηση.
 3. Τοποθετείστε το νέο φυσίγγιο στο γόνατο.
 4. Χρησιμοποιείστε νέα δισκί9 για να ασφαλίσετε το φυσίγγιο μέσα στον σωλήνα του γόνατου, ελέγχοντας παράλληλα αν “παίζει” κατακόρυφα ή οριζόντια.
 5. Προχωρήστε στην συναρμολόγηση του γόνατου αντίστροφα απ’ότι στην αποσυναρμολόγηση

Διαβάστε ακόμη:

 1. Ανάρτηση
 2. Συστήματα μπροστινής ανάρτησης
 3. Συστήματα πίσω ανάρτησης
 4. Αναρτήσεις MacPherson
 5. Τεχνολογία των υδραυλικών αμορτισέρ
 6. Αμορτισέρ αερίου
 7. Η νέα γενιά αμορτισέρ αερίου: Sensa-Trac
 8. Αμορτισέρ εξισορρόπησης φορτίου
 9. Αμορτισέρ: ο αθέατος παράγοντας
 10. Πως καταλαβαίνουμε στην οδήγηση τα ελαττωματικά αμορτισέρ
 11. Βλάβες που οφείλονται σε φθορές των αμορτισέρ
 12. Οδηγίες για την αντικατάσταση των αμορτισέρ 1
 13. Οδηγίες για την αντικατάσταση των αμορτισέρ 2
 14. Αφαίρεση και τοποθέτηση ενός συμβατικού αμορτισέρ